logo
ABCTirana

Regjistrimet për çerdhe, kopsht fëmijësh dhe parashkollor.

Shtator 22, 2023

Regjistrimet për çerdhe, kopsht fëmijësh dhe parashkollor.
Jeni në kërkim të çerdhes, kopshtit, ose parashkollor për fëmijën tuaj?
ABCTirana ju mundëson të gjitha shërbimet me kohë të plotë!

Çfarë ofron ABCTirana?
Programi gjithëditor gjatë gjithë vitit: Ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, me orë të plotë (07:30 deri në 17:30) dhe gjashtë ditë në javë (E Hënë - Shtunë), dita e Shtunë 8:00 deri në 15:00.

Madhësia e vogël e klasës dhe raportet mësues-nxënës: Çdo klasë ka një numër të vogël fëmijësh sipas grupit të moshës.

Ushqimi i shëndetshëm: Ofrojmë vakte të katër vakte ushqimore (Mëngjesi, Fruti, Dreka dhe Zemra), të shëndetshme për të gjithë nxënësit dhe të përshtatur në bazë të stinës dhe grupmoshës.

Mësues të kualifikuar: Të gjithë mësuesit janë të arsimuar dhe kanë përvojë  nëedukimin e fëmijërisë së hershme. Stafi i institucionit gjithashtu merr trajnim dhe zhvillim të vazhdueshëm.

Kurrikula: Kurrikula jonë plotëson çdo fëmijë dhe i jep përparësi të gjitha fushave të zhvillimit. Ne përdorim standarde të bazuar në kërkime për të ndjekur zhvillimin, mbledhur dhe procesuar informacionin e fëmijës tuaj.

Mjedis gjithëpërfshirës: ABCTirana jep përparësi diversitetit, barazisë dhe përfshirjes në të gjitha aspektet e modelit të programit tonë, duke siguruar një mjedis të përshtatshëm për të gjithë fëmijët.

Përmirësim i vazhdueshëm: Ne monitorojmë, reflektojmë dhe rishikojmë vazhdimisht politikat dhe praktikat për të siguruar ruajtjen e cilësisë, duke matur progresin e çdo fëmije, duke vlerësuar çdo klasë dhe anëtar të stafit, dhe duke përdorur këtë informacion për të përmirësuar shërbimin tonë.

Partneriteti me Familjen dhe Komunitetin: Në ABCTirana, jemi të përkushtuar për të dëgjuar, mësuar dhe ndërtuar marrëdhënien institucion - fëmijët dhe prindërit, duke udhëhoqur një partneritet të fortë dhe të koordinuar me familjet dhe komunitetin.

Siguria: Të gjitha ambientet, brenda dhe jashtë institucionit, monitorohen me kamera gjatë gjithë kohës, për të siguruar sigurinë e fëmijëve dhe të gjithë stafit.

Shëndeti: ABCTirana kujdeset për shëndetin fizik dhe mendor të fëmijës, duke ofruar infermieren, psikologun dhe mjekun në raste nevoje, për të siguruar një mjedis shëndetësor të përshtatshëm për fëmijët.

Teknologjia: Kur regjistrohet fëmija në institucionin tonë, prindërve u krijohet akses në platformën e ABCTirana. Nëpërmjet kësaj platforme, prindërve u transmetohet informacioni i nevojshëm për fëmijën, si raportet ditore, mungesat, menunë ushqimore, etj. Platforma është e lehtë për tu përdorur, naviguar dhe mbi të gjitha është transparente.

Çmimi / Mujore    |   24.999 ALLJu duhen më shumë informacione?